تعهد به نوآوری و پایداری

💜پیش دبستانی و دبستان دخترانه ی نسیم دانایی

 📌آدرس: فرمانیه ، خ آقایی ، خ پورداد ، شماره ی ۵ ☎️تلفن: ۲۲۸۰۲۵۳۲ _ ۲۲۸۰۲۵۳۰