کیمیا کمالیان ، دانش آموز خوب پایه ی سوم نسیم دانایی، موفق شد مقام سوم رده ی سنی دختران استان تهران را در رشته ی تنیس به دست آورد

این موفقیت ارزشمند را به خانواده ی بزرگ‌ نسیم دانایی تبریک می گوییم 🎾🎊🥉🏆